ขั้นตอนการเปลี่ยนลูกหมากรถยนต์

ขั้นตอนการเปลี่ยนลูกหมากรถยนต์ ซีร่า (CERA) สำหรับรถ TOYOTA REVO

วันที่ 23 ธันวาคม 2566

*** ลูกหมากปีกนกบน / Upper Ball Joint ***

*** ลูกหมากปีกนกล่าง / Lower Ball Joint ***

*** ลูกหมากแร็ค + ลูกหมากคันชัก / Rack End + Tie Rod End ***

*** ลูกหมากกันโคลง / Stabilizer Link ***