เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด  ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2546  โดยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน “คุณ บำรุง ลิขิตฤกษ์วิทย์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 บริษัทคือ บริษัท เอส.บี. พรีซิซั่นพาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิต และ บริษัท ซีร่าอินดัสเทรียล จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ภายใต้แบรนด์ CERA
ปี 2552 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานรวมถึงการให้บริการในส่วนต่างๆ บริษัท เอส.บี. พรีซิซั่นพาร์ท จำกัด และ บริษัท ซีร่าอินดัสเทรียล จำกัด ได้ทำการควบรวมกิจการทั้งหมดเป็นบริษัทเดียว และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด”

ปี 2553 ได้ทำการเปิดไลน์ปั๊มขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) และไลน์แม่พิมพ์

ปี 2557 สร้างพื้นที่ส่วนต่อขยาย โรงงาน และอาคารสำนักงานเพิ่มเติม

  1. ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  2. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับพัทธมิตรและคู่ค้า

การพัฒนา บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด  ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ได้ขอการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ในปีพ.ศ. 2549 ภายใต้นโยบาย ” เรามุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และรถบรรทุกที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 “

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 1,000 ราย และส่งออกขายต่างประเทศเช่น พม่า เวียดนาม อินโดนิเซีย แอลจีเรีย อียิปต์ ปากีสถาน เป็นต้น