• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน ฟรอนเทียร์ เกลียวนอก

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4672
40160-01G50 ลูกหมากปีกนกล่าง 640 2 1280
CB-4821
40110-2S485 ลูกหมากปีกนกบน 640 2 1280
CE-4821
48520-2S485 ลูกหมากคันชักสั้น 320 2 640
CE-4822
48521-2S485 ลูกหมากคันชักยาว 440 2 880
CI-4820
48530-3S185 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-4820
48560-2S485 คันส่งกลาง 1720 1 1720
CN-0008
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 170 2 340
TOTAL AMOUNT 7040

Related product