• หมวดหมู่ expand_less

ฟอร์ด เรนเจอร์, ฟอร์ด ไฟเตอร์

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-1531
UH71-34-540 ลูกหมากปีกนกบน 480 2 960
CB-1532
UH71-34-550 ลูกหมากปีกนกล่าง 680 2 1360
CE-1532
UH74-32-250 ลูกหมากคันชักยาว 420 2 840
CE-1531
UH71-32-280 ลูกหมากคันชักสั้น 320 2 640
CI-1620
UH-71-32-320 กล้องยาพวงมาลัย 1340 1 1340
CC-1540
UH-71-32-261M คันส่งกลาง 1500 1 1500
CP-1630
UH71-32-220 ขาไก่พวงมาลัย 740 1 740
CP-1620
UH71-32-220 ขาไก่พวงมาลัย 740 1 740
CN-0011
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 150 2 300
TOTAL AMOUNT 8420

Related product