PRODUCT SEARCH

USED FOR / ใช้สำหรับ

ลูกหมากคันชักขวา-ซ้าย

฿1,000.00

CERA NO.
รหัสสินค้า ซีร่า
CE-MZ02R
CE-MZ02L
OEM NO.
รหัสอะไหล่ผู้ผลิต
GHT2-32-280A
GHT2-32-290A
PART TYPE
ประเภทอะไหล่
Tie Rod End / ลูกหมากคันชัก
USED FOR
ใช้สำหรับ
Mazda มาสด้า
MODEL
รุ่น
มาสด้า 3 13-18 สกายแอคทีฟ
QUANTITY
จำนวน
2 pcs/set
PRICE
ราคา
฿1,000.00/set

Description

ᴏ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Cad-Cam) โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน
ᴏ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เน้นคุณภาพ และกรรมวิธีให้ทนทานเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน
ᴏ ชิ้นส่วนมีความทานทานด้วยการขึ้นรูปแบบ Forging
ᴏ ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC และอุปกรณ์ที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น
ᴏ ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องมือวัดค่าความละเอียดสูง ( High Precision)
ᴏ ทดสอบด้วยการ Simulation Test สภาวะการใช้งานในรถด้วยมาตรฐาน OEM
ᴏ มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐาน ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ