แบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565
รถดับ สตาร์ทไม่ติด สาเหตุมาจากแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ วิธีรับมือในเบื้องต้นที่ทุกคนนึกถึงเป็นอย่างแรกคือ “การพ่วงแบต” เพื่อให้รถสตาร์ทติดแล้วขับไปพบช่างเพื่อเช็กอาการและแก้ไขในลำดับต่อไปได้
ขอเสนอ “วิธีการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์” พ่วงอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย ใครที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ แชร์หน้าฟีต เซฟติดเครื่องไว้เลย มีประโยชน์แน่นอน วิธีการจะมีอะไรบ้าง สามารถดูได้จากกราฟิกนี้ได้เลย
ข้อควรระวัง
– ดับเครื่องและปิดระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนทำการพ่วงแบตเตอรี่
– ไม่สูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟขณะพ่วงแบตเตอรี่ เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้
– เพื่อความปลอดภัยควรสวมถุงมือผ้าและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการพ่วงแบตฯ
.