• หมวดหมู่ expand_less

โตโยต้า ไมตี้-เอ็กซ์

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-2832
43340-39225 ลูกหมากปีกนกล่าง 660 2 1320
CB-2471
43350-39035 ลูกหมากปีกนกบน 640 2 1280
CE-2471
45046-29115 ลูกหมากคันชักสั้น 310 2 620
CE-2472
45406-29115 ลูกหมากคันชักยาว 370 2 740
CK-2081
04485-35020 สลักปีกนกบน 600 2 1200
CI-2830
45490-39305 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-2830
45450-39155 คันส่งกลาง 1640 1 1640
CN-0001
CN-0001 (ข้อต่อลูกหมากคันชัก) 170 2 340
TOTAL AMOUNT 8040

Related product