• หมวดหมู่ expand_less

อีซูซุ บัดดี้

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-5162
8-94226-967-2 ลูกหมากปีกนกล่าง 600 2 1200
CB-5281
8-94459-453-4 ลูกหมากปีกนกบน 520 2 1040
CE-5161
8-94233-476-1 ลูกหมากคันชักสั้น 320 2 640
CE-5162
8-94233-475-1 ลูกหมากคันชักยาว 400 2 800
CI-5160LH
8-94225-493-1 กล้องยาพวงมาลัย 1700 1 1700
CI-5160RH
8-94258-799-9 กล้องยาพวงมาลัย 2400 1 2400
CC-5160
8-94370-366-0 คันส่งกลาง 1600 1 1600
TOTAL AMOUNT 9380

Related product