• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน ดัสสัน 720

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4391
40110-B9500 ลูกหมากปีกนกบน 640 2 1280
CB-4472R
CB-4472L
40160-48W25
40161-48W25
ลูกหมากปีกนกล่างขวา, ลูกหมากปีกนกล่างซ้าย 700 2 1400
CE-4162
48521-01W00 ลูกหมากคันชักยาว 400 2 800
CE-4161
48520-01W00 ลูกหมากคันชักสั้น 310 2 620
CI-4160
48530-01W07 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-4160
48560-01W00 คันส่งกลาง 1640 1 1640
CN-0008
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 170 2 340
TOTAL AMOUNT 6980

Related product