• หมวดหมู่ expand_less

มาสด้า M 1300

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-1131
0662-99-354B ลูกหมากปีกนกบน 460 2 920
CB-1132
0662-99-356 ลูกหมากปีกนกล่าง 560 2 1120
CE-1282
8531-99-322A ลูกหมากคันชักยาว 420 2 840
CE-1271
8021-99-324 ลูกหมากคันชักสั้น 320 2 640
CK-1131
0662-34-411 สลักปีกนกบน 560 2 1120
CI-1270
8021-32-320A กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-1280
8021-32-320M คันส่งกลาง 940 1 940
CP-1132
1308-32-220A ขาไก่พวงมาลัย 700 1 700
CN-0012
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 140 2 280
TOTAL AMOUNT 7460

Related product