• หมวดหมู่ expand_less

เชฟโรเลต แคปติวา 2012

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-5512*
96545666
96545665
ลูกหมากปีกนกล่าง 760 2 1520
CE-5511*
96626667 ลูกหมากคันชัก(แกนยาว) 400 2 800
CR-5510*
96628977 ลูกหมากแร็ค 600 2 1200
CL-5516*
22737680 CL-5516* 320 2 640
CL-5510R*
CL-5510L*
95488871
95488870
ลูกหมากกันโคลงหน้า RH-LH 340 2 680
TOTAL AMOUNT 4840

Related product