• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน เทียน่า J31 2000 ซีซี 04 08

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4942
40160-9W200 ลูกหมากปีกนกล่าง 480 2 960
CE-4941R
CE-4941L
48520-9Y025
48640-9Y025
ลูกหมากคันชักขวา, ลูกหมากคันชักซ้าย 550 2 1100
CR-4940
48521-9Y025 ลูกหมากแร็ค 520 2 1040
CL-4940R
CL-4940L
54618-CN011
54668-CN011
ลูกหมากกันโคลงหน้าขวา, ลูกหมากกันโคลงหน้าซ้าย 460 2 920
CL-4945R
CL-4945L
54618-CA010
54668-CA010
CL-4945R , CL-4945L 280 2 560
TOTAL AMOUNT 4580

Related product