• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน บิ๊ก เอ็ม

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4672
40160-01G50 ลูกหมากปีกนกล่าง 640 2 1280
CB-4391
40110-B9500 ลูกหมากปีกบน 640 2 1280
CE-4672
48521-01G25 ลูกหมากคันชักยาว 400 2 800
CE-4671
48520-01G25 ลูกหมากคันชักสั้น 310 2 620
CI-4670
48530-15G25 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-4671
48560-15G28 คันส่งกลาง 1640 1 1640
CN-0008
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 170 2 340
TOTAL AMOUNT 6860

Related product