• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน ฟรอนเทียร์ 4WD

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4821
40110-2S485 ลูกหมากปีกนกบน 640 2 1280
CB-4832
40160-2S601 ลูกหมากปีกนกล่าง 700 2 1400
CE-4831-2R
CE-4831-2L
48520-3S525
48570-3S525
ลูกหมากคันชักขวา-ซ้าย 800 2 1600
CI-4830
48530-2S625 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-4830
48560-2S625 คันส่งกลาง 2100 1 2100
CN-0010
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 160 2 320
TOTAL AMOUNT 7600

Related product