• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน ฟรอนเทียร์ เกลียวใน

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4672
40160-01G50 ลูกหมากปีกนกล่าง 640 2 1280
CB-4821
40110-2S485 ลูกหมากปีกนกบน 640 2 1280
CE-5353
48520-2S420 ลูกหมากคันชักสั้น 340 2 680
CE-5355
48520-2S420 ลูกหมากคันชักยาว 460 2 920
CI-4820
48530-3S185 กล้องยาพวงมาลัย 900 1 900
CC-4820
48560-2S485 คันส่งกลาง 1720 1 1720
CN-0009
ข้อต่อลูกหมากคันชัก 150 2 300
TOTAL AMOUNT 7080

Related product