• หมวดหมู่ expand_less

นิสสัน นาวารา 2007

CERA NO. OEM NO. MODEL PRICE/PC USE/CAR PRICE TOTAL
CB-4981
40110-EB70D ลูกหมากปีกนกบน 560 2 1120
CB-N252
40160-EB70A ลูกหมากปีกนกล่าง 600 2 1200
CE-4981R
CE-4981L
48520-EA025
48520-EA025
ลูกหมากคันชัก RH-LH (เกลียว 16 MM.) 620 2 1240
CR-4980*
48521-EA000 ลูกหมากแร็ค (เสื้อ 20 แกน 16) 560 2 1120
CL-N130R
CL-N130L
54618-EB71A
54668-EB71A
ลูกหมากกันโคลงหน้า RH-LH 360 2 720
TOTAL AMOUNT 5400

Related product